Tussen Schoolse Opvang (TSO)


Tussen de middag eten op school? Dat kan op 'De Ark'!
Op alle werkdagen, behalve op woensdag, is er een mogelijkheid tussen de middag over te blijven. Uw kind neemt zelf eten en drinken mee. Voor thee en warm water voor bijvoorbeeld soep wordt gezorgd. Snoep meebrengen is niet toegestaan. 

Wie verzorgen de TSO?
Elke dag zijn er vaste, enthousiaste ouders aanwezig om met de kinderen te eten. Dat is belangrijk omdat ze op die manier een band kunnen opbouwen met deze ouders. Er wordt gegeten in meerdere groepen. Hoeveel groepen dat zijn is afhankelijk van de drukte per dag. Alle vaste medewerkers beschikken over het benodigde overblijfcertificaat. Hiervoor is scholing gevolgd. 

Waar wordt gegeten?
De leerkrachten van de onderbouw brengen de kinderen die overblijven naar het TSO lokaal. Daar worden ze overgedragen aan één van de ouders die het overblijven verzorgt. De midden- en bovenbouwkinderen zoeken zelf het lokaal op. 

Wat kost de TSO?
De kosten voor de TSO bedragen  € 1,50 per keer. U kunt hiervoor een bedrag storten op een rekeningnummer. Zo ontstaat er een tegoed en dat is voor het hele gezin. Per TSO-beurt wordt het juiste saldo per kind afgeschreven. 

Hoe werkt het tegoed/opwaarderingssysteem?
Er wordt gewerkt met een opwaarderingssysteem: u zorgt voor een toereikend saldo voor uw kind(eren). Ieder kind wordt, per overblijfbeurt, via een barcode gescand. Per 1e schooldag van de maand worden de saldi gecontroleerd. Wanneer uw kind/kinderen gebruik maken van de tso krijgt u automatisch iedere maand per mail bericht over de hoogte van uw saldo.
Het rekeningnummer van het ORS (Overblijf Registratie Systeem) is: NL78 RABO 0147 6502 08 (St. Vrienden van Scholen). Vermeld telkens bij het opwaarderen de naam/namen van uw kind.

Hoe gaat het aanmelden?
U kunt een online formulier invullen om uw kind aan te melden. 
Klik hier voor het formulier: Aanmelden TSO (werkt de link niet, dan mag u mailen naar m.bongers@chronoscholen.nl).
Blijft uw kind incidenteel over, dan kan voor aanmelding de mobiele overblijftelefoon gebruikt worden: T 06-19379266. U kunt daarop de naam en de groep van uw kind(eren) inspreken. Wilt u dat rustig en duidelijk doen? Afmelden, bijvoorbeeld vanwege ziekte, kan ook via bovenstaand telefoonnummer. Het is belangrijk dat dit gebeurt, anders wordt uw kind gemist!

Heeft u vragen?
Iedere dag is er een leerkracht eindverantwoordelijk voor de TSO. Bij hem/haar kunt u terecht met uw vragen en anders bij Hans Gort, die namens het schoolteam deel uitmaakt van de TSO-commissie. De administratie wordt (op vrijdagochtend) verzorgd door Miriam Bongers. U kunt ook mailen naar m.bongers@chronoscholen.nl.
Heeft u goede tips? De commissie staat er open voor, dus geef ze door!