Schooltijden

Op “De Ark” werken we met een continurooster. 

We hebben gekozen voor het zgn. vier-gelijke dagen model.   
Dat wil zeggen, vier dagen van 8.30—14.30 uur.  De woensdagmiddag blijft ongewijzigd, de vrijdagmiddag blijft een vrije middag voor de groepen 1 t/m 4. 

 

Groep 1-4
Maandag                                      8.30-14.30 uur 
Dinsdag                                        8.30-14.30 uur
Woensdag                                   8.30-12.15 uur
Donderdag                                  8.30-14.30 uur
Vrijdag                                          8.30-12.00 uur
 
Groep 5-8
Maandag                                     8.30-14.30 uur
Dinsdag                                       8.30-14.30 uur
Woensdag                                  8.30-12.15 uur
Donderdag                                 8.30-14.30 uur
Vrijdag                                         8.30-14.30 uur
 

 

Alle kinderen blijven op school. Er wordt gezamenlijk, met eigen leerkracht, in de klas gegeten. Daarna mogen de kinderen een half uur buiten spelen en is er ook voor de leerkracht pauze. Bij het buiten spelen wordt er door 3 vrijwilligers/ouders pleinwacht gelopen. Dit doen zij samen met, en onder verantwoording van, een leerkracht.