Klankbordgroep


De doelstelling van de klankbordgroep is met elkaar van gedachten te wisselen over de school, de ontwikkelingen en het beleid. Ervaringen met school, wat over de school gezegd wordt, waar de kinderen mee thuis komen, dit alles kan worden ingebracht. De klankbordgroep heeft een adviserende rol richting directie, team en medezeggenschapsraad. De besprekingen hebben een informeel karakter. De klankbordgroep heeft geen bevoegdheden t.a.v. besluitvorming. Het gezamenlijke belang is de ontwikkeling van de kinderen!

Allerlei dingen, behalve groepsspecifieke zaken, kunnen door u worden ingebracht via het mailadres van de klankbordgroep: klankbordgroep-ark@chronoscholen.nl.