Contactgegevens


CBS De Ark
Adelaarweg 15-17
7701 KK Dedemsvaart
tel: 0523-615353
email: info@dearkdedemsvaart.nl


Tussen schoolse Opvang (TSO):        tso@dearkdedemsvaart.nl
                                                                 tel: 06-19379266

Medezeggenschapsraad:                   mr@dearkdedemsvaart.nl

Ouderraad:                                             ouderraad@dearkdedemsvaart.nl

Klankbordgroep:                                   klankbordgroep@dearkdedemsvaart.nl